About Babangon Muli

Sama sama tayong babangon muli. Kaisa tayo ng iba’t ibang sector at organisasyon sa layuning magkaroon ng tunay na pagbabago upang maiangat ang ating mahal na bansang Pilipinas sa suliraning dulot ng pandemyang COVID-19. Sa liderato ng tambayang BBM SARA Uniteam, makakasiguro tayo ng matapat na pamamahala at paglilingkod para sa kinabukasan natin at ng ating mga kabataan. Let our voice and organizations be heard. 

Makiisa at sumapi